Адвокат димов

Адвокат Димов

Имате въпроси?
Попитайте ни

0895 434 393 , 052 60 65 65

За Адвокат Димов!

Адвокат Асен Христов Димов е с 16 годишен правен стаж и извършва юридически услуги и правни консултации. Адвокат Асен Димов разполага с кантора на лесно и удобно място в центъра на град Варна.

Адвокат Асен Димов практикува наказателно и гражданско право и разполага с правомощията да води дела, да сключва споразумения и сътрудничи при: Проблеми със Застрахователи по изплащане на обезщетения или откази за изплащането по каско и Гражданска Отговорност; Проблеми свързани с нарушения на ЗДП и регистрации на МПС. Пълна и всестранна защита по дела свързани с употреба на алкохол, без свидетелство за управление на МПС и настъпване на ПТП с пострадали лица; Защита и процесуално представителство по всякакви наказателни дела; Завеждане на искови молби, за получаване на обезщетения когато има пострадали или загинали при ПТП; Обезщетения при трудови злополуки; Проблеми с издръжката на деца, родителски права и разводи; Също така изготвя договори, удостоверения, покани, нотариални актове и пълномощни.

Адвокатът е юрист, който е оправомощен от закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на различни лица и организационни структури. Адвокатите представляват клиентите си в съда и при други спорни ситуации, както и осъществяват консултиране на различни сделки и казуси. Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии.

Ако търсите адвокат или искате да научите нещо повече за Вашите права, Вие сте попаднали на правилното място!

Искаме да Ви дадем знания за правата, задълженията и отговорностите на гражданите и техните организации както и да обясним юридическите правила, които трябва да направят обществените отношения по-справедливи.

Търсете навреме професионална помощ, тълкуването и прилагането на закона не е работа за самодейци.

Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършването на престъпления.

Транспортно право

Адвокати и консултанти по транспортно право. Международна правна помощ по въпросите на морския, въздушния и сухопътния транспорт.

В наши дни автомобилът е едно необходимост. Никой не е застрахован от произшествия и това налага отговорното ми поведение и отношение на пътя като шофьор.

Целта на адвокат Асен Димов е да предложи на своите клиенти индивидуален подход, професионално обслужване и качествена консултантска помощ по търговско, гражданско, трудово, семейно и наследствено право и право на индустриална собственост.

Информация

Адвокатската професия е свободна и независима, а адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

Dimov&Tashev Law Firm

Димитър Димов

съдружник Година на дипломиране: 2003 г.

Области на практика: Преобразувания (Вливания и Придобивания), Корпоративно (Дружествено) право, Частни инвестиции, Търговско право, Телекомуникации, Разрешаване на спорове.

Димитър Димов практикува в областта на търговското и корпоративното право. Акцент в работата му са презгранични преобразувания (вливания и придобивания), международни джойнт-венчъри (joint ventures), частни инвестиции и привлечен капитал. Понастоящем, клиентите с които работи са в областта на технологиите, медиите и комуникациите, банковия сектор, недвижимите имоти и енергетиката, също както и редица инвестиционни компании. Димитър е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”, следвал е в Университета Фрибург (Fribourg), Швейцария, а също така е бакалавър по Приложна лингвистика (Английски и Японски език) от Великотърновския университет ”Св. Св. Кирил и Методий”. Димитър Димов е член на Софийска адвокатска колегия.

Радослав Ташев

Година на дипломиране: 2002 г.

Области на практика: Гражданско право, Договори, Недвижими имоти, Конкурентно право и Чуждестранни инвестиции.

Радослав Ташев е консултирал инвестиционни компании и фондове. Специализирал се е в разработката на проекти и е взаимодействал с международни инвеститори по време на работата си като правен експерт към Българската Агенция за инвестиции. Радослав Ташев е консултирал инвеститори относно установяването и разработването на техния бизнес и текуща дейност в България, като в това си качество е осигурявал контакт и взаимодействие с други държавни институции. Понастоящем, работата му е съсредоточена в областта на недвижимите имоти, търговията, възобновяемите енергийни източници и инвестиционните структури. Радослав е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет «Св. Климент Охридски» и е член на Софийска адвокатска колегия.

Катерина Партенова

Година на Дипломиране: 2009 г.

Области на практика: Недвижими Имоти, Технология, Медия и Комуникации, Регулаторни въпроси.

Катерина Партенова има практика в областта на недвижимите имоти и нотариалното право. Тя е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет «Св. Климент Охридски» и е член на Софийска адвокатска колегия. Катерина консултира международни компании в областта на медиите и комуникациите, с подчертан акцент в областта на регулаторното съответствие — конкуренция, комуникации и пр. Понастоящем, Катерина представлява международни клиенти пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Съвета за електронни медии (СЕМ), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) по редица възлагания от регулаторно естество — лицензиране, разрешения и др.

Милена Цоневска

Година на Дипломиране: 1995 г.

Области на практика: Интелектуална собственост, Трудово право, Публично и Административно право.

Милена Цоневска е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет «Св. Климент Охридски» от 1995г. и е член на Софийската адвокатска колегия от 1997г. Специализирала е във Виенския университет (Vienna University) в дисциплината «Правна и Институционална Рамка на Европейския съюз» през 2000г. Милена Цоневска е дипломиран патентен представител (оторизиран представител по индустриална собственост) и е вписана в Регистъра на Представителите по Индустриална Собственост към Патентното Бюро на Република България под Рег. No 287 с правоспособност относно изобретения и полезни модели, както и марки, географски означения и индустриален дизайн.

Александър Краварски

Година на Дипломиране: 1995 г.

Области на практика: Процесуално представителство и Арбитраж, Публично и административно право.

Александър Краварски е дипломиран магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет «Св. Климент Охридски» от 1995г. и е член на Софийска адвокатска колегия от 1997г. Той има опит в областта на разрешаване на търговски спорове — процесуално представителство, арбитраж, както и алтернативно разрешаване на спорове пред всички съдебни инстанции в България — граждански, търговски, административни, също както и арбитражни спорове пред национални арбитражни тела като напр. Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и др.

Деница Динева

Година на Дипломиране: 2012 г.

Области на практика: администриране на офиса, връзки с клиенти, счетоводство.

Деница Динева е дипломант по специалност право в Софийски Университет «Св. Климент Охридски». Тя отговаря за администрирането на Адвокатско дружество Димов и Ташев — администриране на офиса, връзки с клиенти, контрагенти и пр., изготвяне и обработка на счетоводната документация на дружеството.

Права на Човека .com

Решението на Европейския съд за правата на човека по делото Dimcho Dimov c. Bulgarie

На 16 декември Европейският съд за правата на човека постанови последното си решение за годината по жалбата на българския гражданин Димчо Димов (жалба № 57123/08). В него той установи нарушения на чл. 3 и чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

Фактите по случая

От 2003 г. жалбоподателят изтърпява присъда от 18 г. лишаване от свобода във Варненския затвор. Няколко години по-рано при инцидент той наранява лошо китката на дясната си ръка и от тогава претърпява няколко операции поради различни усложнения. Движенията му с тази ръка са силно ограничени. Наред с това страда от редица заболявания, между които дископатия и дискова херния. Докато изтърпява присъдата си в затвора той прави редица опити за самонаранявания (два пъти през 2005, три пъти през 2006 г.) и във връзка с това негово поведение е имал няколко срещи с психолога на затвора, а през 2007 г. е хоспитализиран за един месец в психиатричната клиника на Ловешкия затвор, където е подложен на медикаментозно лечение и е изписан с подобрение.

На 29 април 2008 г. жалбоподателят започва гладна стачка, изразявайки по този начин протеста си срещу лошите условия във Варненския затвор. По-късно същия ден той поискал да се види с прокурора, отговарящ за контрола върху затвора. След разговора подписва пред него документ, с който декларира, че се отказва от гладната стачка, но потвърждава, че е готов да се самонарани. Във връзка с това негово изявление по заповед на директора на затвора няколко надзиратели обездвижват жалбоподателя, като го поставят на легло в медицинския център към затвора с ръце и крака с белезници под формата на кръст. На 30 април той се оплаква от силни болки в дясната ръка, гърба и десния крак и моли надзирателите да отключат белезниците, като подписва декларация, че няма да се самонарани. Молбата е оставена без последствие. Надзирателите му обясняват, че лицата, компетентни да отменят заповедта, са в почивка по време на празниците до началото на месец май. На 1 май жалбоподателят е прегледан от лекар, който му предписва медикаментозно лечение с инжекции. Белезниците са свалени само по време на прегледа. До 7 май 2008 г. – първия работен ден, когато окончателно е освободен от положението на обездвижване, белезниците са сваляни само по време на ядене и три пъти на ден за посещаване на тоалетната.

На 17 май 2008 г., жалбоподателят е поискал от администрацията на затвора да изпрати негово писмо до Европейския съд по правата на човека, в което изразява намерението си да подаде жалба на основание член 34 от Конвенцията. Той получава отказ с обяснението, че става въпрос за лична кореспонденция, поради което трябва да заплати пощенските разходи за изпращане на писмото. На 20 май 2008 г. жалбоподателят се обръща към Българския хелзинкски комитет за съвет и помощ, оплаквайки се от държането му обездвижен с белезници в продължение на повече от седмица. В периода 19 май 2008 – 12 февруари 2009 г. той изпраща четири писма до тази неправителствена организация. На първата страница на всяко от тях е поставен печат на затвора, а две от тях са придружени от допълнителни документи от самата администрация.

Според жалбоподателя на неопределена дата през същия месец той се среща с прокурор от окръжна прокуратура и прави оплакване срещу третирането му от затворническата администрация, но не са предприети никакви действия за проверка на твърденията му. На 4 юни 2009 г. с посредничеството на адвокат той депозира жалба до окръжния прокурор срещу служителите от затвора и прави искане да бъдат разпитани редица лица в качеството им на свидетели – медицинския персонал от затворническата болница, надзирателите, друг затворник, който е бил в съседната стая. Прокурорът разпорежда да бъдат разпитани посочените лица, както и да се съберат всички писмени доказателства – медицинска документация и администртивни документи, свързани със задържането. В края на същия месец разследващият полицай изпраща преписката до прокуратурата с мнение, че липсват данни за извършено престъпление. Посоченият като свидетел друг затворник междувременно е освободен от затвора и не е разпитан. С постановление от 29 юли 2009 г. окръжната прокуратура отказва да образува наказателно производство срещу служителите на затвора, приемайки, че използването на белезници за период от девет дни е било на законно основание – чл. 84д от Закона за изпълнение на наказанията. Целта е била да възпрепятства жалбоподателя да се самонарани, тъй като опасността е била реална предвид предходното му поведение в миналото, когато вече се е наранявал. Що се отнася до писмената му декларация, че няма да се самонарани от 30 април 2008 г., тя е била направена в извънработно време и е станала достояние на затворническата администрация едва на 7 май – първия работен ден след празниците. Това постановление е обжалванопред Варненската апелативна прокуратура, а след това – пред Върховната касационна прокуратура, но и двете по-горни инстанции намират, че фактическите констатации в постановлението на окръжната прокуратура за отказ за образуване на досъдебно производство срещу виновни длъжностни лица е законосъобразно. Надзирателите правилно са използвали белезници, за да предотвратят риска от самонараняване в съответствие с разпоредбите на чл. 84д и е от ЗИН, поради което действията им не съставляват престъпление.

Жалбоподателят повдига оплаквания за нарушение на чл. 3.

Аргументите на Съда

Европейският съд не приема възраженията на правителството за неизчерпване на вътрешните средства за защита поради непредявения иск по чл. 1 от ЗОДОВ. Той се съгласява с аргументите на жалбоподателя, че доколкото неговото третиране се доближава до дефиницията за изтезание, единственото ефективно средство е било да започне наказателно преследване срещу виновните длъжностни лица. Поради това той е сезирал и прокуратурата.

Оплакванията са разгледани в двата аспекта на чл. 3 – материален и процесуален.

Съдът прави уговорката, че по принцип използването на белезници и други помощни средства не повдига въпрос по член 3, когато мярката е била взета в рамките на правомерен арест и когато тя не включва използването им отвъд това, което изглежда абсолютно необходимо в случая. Съдът признава, че използването на сила и средства за обезопасяване може да се наложи в затворите, за да се предотврати рискът от неподчинение или самонараняване. Въпреки това, прилагането на тези мерки не трябва да излиза извън рамките на строго необходимото. Съдът отбелязва, че жалбоподателят е бил обездвижен върху леглото във Варненския затвор, след като е направил изявление на 29 април 2008 г., че ще се самонарани. Документите по преписката показват, че жалбоподателят страда от поведенчески разстройства със Suicidal Tendencies и самонараняване и че в миналото той е имал такива прояви . При тези условия, рискът от самонараняване е бил сериозен и непосредствен. Затова Съдът не може да обвинява служителите от затвора за тяхното решение временно да имобилизират жалбоподателя. Това е било разрешено и по силата на действащия тогава ЗИН. Той обаче намира, че вв течение на целия ден – 30 април 2008 г. са били налице серия от последователни и достатъчно сериозни обстоятелства, които са показвали, че целта на обездвижването е постигната. Това от своя страна е могло да мотивира надзорните органи да поставят под въпрос необходимостта от мярката: жалбоподателят вече е прекарал няколко часа с белезници към леглото си; той се оплаква от болки в дясната ръка, гърба и десния крак и е подписал документ, в който дкеларира отказа си да се нарани.Основната причина да не бъде отменена заповедта е провалът в организацията на работа в рамките на затвора в рамките на празничните дни, което се е отразило изключително негативно върху жалбоподателя в рамките на шест дни. Съдът взема под внимание и докладите на Комитета по предотвратяване на изтезанията от 2010 и 2012 г. от посещенията му в този затвор, че там е налице практика затворници да бъдат обездвижвани за период от няколко последователни дни. Препоръчано е на затворническите власти да ограничат до минимум продължителността на тази специална задължителна мярка за затворник и тя да не се прилага в продължение на няколко дни, което би могло да доведе до злоупотреби. Наред с това е установено че липсва специализирана система за фиксиране и физически ограничения. Като се внземе предвид и фактът, че жалбоподателят е бил обездвижен най-малко двадесет и два часа на ден в продължение на няколко дни. Като се вземат предвид заболяванията на жалбоподателя, предприетата мярка само е влошила здравословното му състояние и му причинява физическа болка. Съдът взема предвид и психологическия ефект на приложената мярка. Той отбелязва, че жалбоподателят е бил особено уязвим, защотно е страдал от повтарящи се проблеми в поведението, за което е бил лекуван в миналото в психиатрично заведение. Съдът намира, че непрекъснато обездвижване на жалбоподателя му е причинило значително психическо страдание.

Съдът достига до извода, че от 30 април 2008 г. мярката на властите вече не е била оправдана с оглед неговото поведение, поради прекомерната й продължителност, които са му причинили силно физическо и психическо страдание. Той приема, че тя се вписва в разбирането за нечовешко отношение по чл. 3 в неговшия материален аспект.

По повод оплакването за липса на ефективно разследване Съдът намира, че полицейското разследване е било извършено твърде формално, тъй като всички събрани доказателства са били само от администрацията на затвора. Самите служители, които са обездвижили жалбоподателя никога не са били разпитани, нито пък другия затворник или медицинския персонал. Вярно е, че дори и без тези показания прокуратурата е могла да установи, че жалбоподателят е бил обездвижен в продължение на няколко дни, но тя просто отбелязва, че изпоблзването на белезници е има правно основание във вътрешното право. Разследващите орани са се съсредоточили само върху началото на периода на задържане, но не са се опитвали да се установи дали това е оправдано за срока на неговото прилагане, и особено след 30 април 2008 г. Ясно е, че поради ограничения си обхват, полицейското разследване в този случай не е бил в състояние да се справи с този основен аспект на оплакването на жалбоподателя.

Поради това Съдът достига до извода, че държавата не е изпълнила задължението си да проведе ефективно разследване на твърденията за малтретиране от страна на съответното лице. Следователно, налице е нарушение на член 3 от Конвенцията в неговия процесуален аспект.

По повод контрола върху кореспонденцията жалбоподателят повдига оплакване за нарушаване на правото му на неприкосновеност на кореспонденцията, защото националното законодателство, позволяващо ттакъв контрол, не създава достатъчно гаранцииза произволна намеса.

Съдът отбелязва, че вече е установявал нарушение на чл. 8 поради липсата на достатъчни гаранции за разрешения систематичен контрол върху кореспонденцията на затворници според общата разпоредба на чл. 33, ал. 1, б. „с“ от ЗИН независимо до кого е адресирана тя, вкл. и когато писмата са адресирани до адвокатите на затворници(Petrov c. Bulgarie, no 15197/02, §§ 43 et 44, 22 mai 2008). Той констатира, че ситуацията в конкретния случай по нищо не се различава от вече установеното нарушение в цитираното по-горе решение, поради което не намира, че следва да се отклони от извода си и в настоящия случай. Поради това Съдът достига до извода, че е налице нарушение на чл. 8.

Адвокат Асен Христов Димов | Адвокати Варна Адвокатски услуги Варна

Адвокат Асен Христов Димов

С 16 годишен правен стаж, Адвокат Асен Димов разполага с кантора на лесно и удобно място в центъра на град Варна.

Адвокат Асен Димов практикува наказателно и гражданско право и разполага с правомощията да води дела, да сключва споразумения и сътрудничи при:

 • Проблеми със Застрахователи по изплащане на обезщетения или откази за изплащането по каско и Гражданска Отговорност;
 • Проблеми свързани с нарушения на ЗДП и регистрации на МПС.
 • Пълна и всестранна защита по дела свързани с употреба на алкохол, без свидетелство за управление на МПС и настъпване на ПТП с пострадали лица;
 • Защита и процесуално представителство по всякакви наказателни дела;
 • Завеждане на искови молби, за получаване на обезщетения когато има пострадали или загинали при ПТП;
 • Обезщетения при трудови злополуки; Проблеми с издръжката на деца, родителски права и разводи;
 • Също така изготвя договори, удостоверения, покани, нотариални актове и пълномощни.
 • Наказателно право
 • Търговско право
 • ПТП
 • Транспортно право
 • Гражданско право

Ако търсите адвокат или искате да научите нещо повече за Вашите права, Вие може да се доверите на Адвокат Асен Димов!

Може да се свържете с него на посовените телефони и адрес и да посетите интернет страницата му за повече информация!

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.

Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с двегодишен мандат.

Към момента в колегията са вписани 161 адвоката. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани през 2002 г.

Адвокатска колегия – Добрич обхваща районите:

Наказателно право Варна — Адвокат Димов

Адвокат Асен Христов Димов е с 16 годишен правен стаж и извършва юридически услуги и правни консултации. Адвокат Асен Димов разполага с кантора на лесно и удобно място в центъра на град Варна.

Юридически услуги и правни консултации Адвокат Димов

Адвокат Асен Христов Димов е с 16 годишен правен стаж и извършва юридически услуги и правни консултации. Адвокат Асен Димов разполага с кантора на лесно и удобно място в центъра на град Варна.

Адвокат Асен Димов практикува наказателно и гражданско право и разполага с правомощията да води дела, да сключва споразумения и сътрудничи при: Проблеми със Застрахователи по изплащане на обезщетения или откази за изплащането по каско и Гражданска Отговорност; Проблеми свързани с нарушения на ЗДП и регистрации на МПС. Пълна и всестранна защита по дела свързани с употреба на алкохол, без свидетелство за управление на МПС и настъпване на ПТП с пострадали лица; Защита и процесуално представителство по всякакви наказателни дела; Завеждане на искови молби, за получаване на обезщетения когато има пострадали или загинали при ПТП; Обезщетения при трудови злополуки; Проблеми с издръжката на деца, родителски права и разводи; Също така изготвя договори, удостоверения, покани, нотариални актове и пълномощни.

Адвокат в град Варна

Адвокатът е юрист, който е оправомощен от закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на различни лица и организационни структури. Адвокатите представляват клиентите си в съда и при други спорни ситуации, както и осъществяват консултиране на различни сделки и казуси. Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии.

Ако търсите адвокат или искате да научите нещо повече за Вашите права, Вие сте попаднали на правилното място!

Искаме да Ви дадем знания за правата, задълженията и отговорностите на гражданите и техните организации както и да обясним юридическите правила, които трябва да направят обществените отношения по — справедливи.

Популярное:

 • Опекунство после 80 лет рб Пособие по уходу за стариками и инвалидами Актуальная информация о размере пособия по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста в Беларуси. С размер пособия по […]
 • С какого возраста можно оформить опекунство над пожилым человеком До какого возраста можно оформить опеку над ребёнком? Моей бабушке 65 лет, она хотела бы взять опекунство над моей сестрой (12 лет), так как родители страдают алкоголизмом и не […]
 • Развод вред Польза и вред фиников Любите ли вы сладенькое? А сухофрукты? В нашей семье сухофрукты отлично прижились и стали хорошей альтернативой конфетам. А финики — это, пожалуй, самые доступные из […]
 • Детский оздоровительный лагерь в ленобласти Детский Оздоровительный Лагерь Маяк Приглашает на летний отдых в 2019 году детей в возрасте от 6 до 15 лет. Лагерь приглашает на лето детские Творческие коллективы и Спортивные организации […]
 • Статья 16 в военного билета Возможен ли прием на работу без военного билета Работодатель при оформлении трудового договора с соискателем обязан затребовать военный билет. Игнорирование этого требования – нарушение […]
 • Курсовая мера пресечения домашний арест Домашний арест как мера пресечения Дипломная работа Выполнена в 2017 году, 72 стр., 65 сносок в тексте СОДЕРЖАНИЕ 1. Общая характеристика домашнего ареста как меры пресечения 6 1.1. […]
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.